ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 2014

W dniu 5 kwietnia 2014 r o godz 10°° w siedzibie Spółdzielni – Ostrów Wlkp ul Wrocławska 59 (Restauracja „Mleczna Perła) odbyło się Zebranie Przedstawicieli zamykające rok 2013.

Oprócz Zarządu, Rady Nadzorczej, Rolników, Kadry kierowniczej i przedstawicieli mediów swoją obecnością zaszczycili zebranie także zaproszeni goście – starosta powiatu ostrowskiego Paweł Rajski, asystentka senator Andżeliki Możdzanowskiej Joanna Urbańska, poseł na sejm RP Piotr Walkowski, prezes Dolnośląskiego Zrzeszenia Spółdzielni Mleczarskich Jan Walas oraz Kierownik oddziału ARiMR /o Przygodzice Paweł Błaszczyk.

 

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli

 2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Sekretarz 2 Asesorów

 3. Przedstawienie Regulaminu Zebrania oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

 4. Zatwierdzenie porządku obrad

 5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej, Wnioskowej i Skrutacyjnej

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania

 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013, realizacji kierunków działania przyjętych na poprzednim ZP oraz przedstawienie Kierunków Działania na rok 2014

 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej za rok 2013

 10. Przedstawienie opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

 11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

 12. Informacja Komisji Mandatowo-Wyborczej na temat zwołania Zebrania zgodnie z przepisami Prawa Spółdzielczego oraz o tym czy jest wymagane kworum

 13. Wybory do Rady Nadzorczej

  - zgłoszenie kandydatów

  - tajne głosowanie

 14. Podjęcie uchwał w sprawie:

  - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013

  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

  - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013

  - udzielenie absolutorium członkom Zarządu

  - w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej

  - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

  - zatwierdzenia kierunków Działania Spółdzielni na rok 2014

  - wyboru członków Rady Nadzorczej wybranych w wyniku tajnego głosowania

 15. Przyjęcie wniosków z Zebrania Przedstawicieli

 16. Wolne głosy i wnioski

 17. Zakończenie

 

Rada nadzorcza prezydium

Jerzy Kulas Przewodniczący
Jan Kubik Z-ca Przewodniczącego
Jerzy Sobczak Sekretarz
Bogdan Banasiak Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Zarząd spółdzielni

inż Tomasz Bąk Prezes Zarządu
Zbigniew Madajczak Członek Zarządu


Kontakt

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
ul. Wrocławska 59
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 56 28
sekretariat@osm.ostrowwlkp.pl

Ta strona korzysta z plików cookie Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Polityka dotycząca plików cookie.

Kliknij przycisk, aby zaakceptować używanie cookies na tej stronie.